OVER

TED

Zingen vóór en óver de Here God.

Dat is de passie die Ted heeft! 

Maar ook de dankbaarheid aan God zult u ook bij hem zien!

In 2006 werd hij gevraagd om mee te zingen met de band in zijn gemeente.
Daarna volgden al gauw deelname in een gospelkoor, zanglessen, een praiseband, jongerenavonden, bandleider, aanbiddingsavonden en solo-optredens.

Ted is breed georiënteerd en zingt solo, of samen met anderen in christelijk-breed Nederland; van Psalm tot Hillsong.
 

 
U kunt Ted boeken voor een solo-optreden, al dan niet met complete band.
Maar ook uw (jongeren-)dienst, huiskamerconcert of trouwdienst kan worden verzorgd.


Informeer gerust eens naar alle mogelijkheden!